DZ Opšta bolnica Trebinje

Address: Dr. Levija 2
City: Trebinje
Description of services:
Ambulante porodične medicine
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Centar za mentalno zdravlje
Centar bazične rehabilitacije
Higijensko-epidemiološka služba
Služba za stomatologiju
Konsultativno-specijalistička ambulanta – ginekologija
Konsultativno-specijalistička ambulanta – pedijatrija
Medicina rada
Apoteka

E-mail: tb-hospit@teol.net
Phone: +387 (59) 223-755 / +387 (59) 261-102
Web address: http://www.bolnicatrebinje.com/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more