DZ Dom zdravlja Šipovo

Address: Meše Selimovića bb
City: Šipovo
Description of services:
Služba porodične medicine
Služba medicine rada
Predškolski dispanzer
Centar za bazičnu rehabilitaciju
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Školski dispanzer
Radiološka služba
Apoteka
Ginekološka služba
Laboratorijska služba

E-mail: domzdras@teol.net
Phone: +387 50 360 401 / +387 50 360 401
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more