Procurment

Udruženje Partnerstvo za zdravlje, u sklopu obavljanja programskih aktivnosti, planira održavanje sastanka delegacije Istočne Evrope i centralne Azije (EECA) u sklopu Globalnog fonda u Istanbulu, Turska, u periodu 27. – 29.04.2023. godine, kao i putovanje za članove delegacije na sastanak Upravnog odbora Globalnog fonda koji će se održati u Hanoju, Vijetnam u periodu 07. – 13.05.2023. godine.

Usluge organizacije putovanja - turističke agencije

Announcement date: 15.03.2023

Udruženje Partnerstvo za zdravlje, u sklopu obavljanja programskih aktivnosti, planira održavanje sastanka delegacije Istočne Evrope i centralne Azije (EECA) u sklopu Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije u Istanbulu, Turska, u periodu 27. – 29.04.2023. godine, kao i putovanje za članove delegacije na sastanak Upravnog odbora Globalnog fonda koji će se održati u Hanoju, Vijetnam u periodu 07. – 13.05.2023. godine.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite ponudu za nabavku avionskih karata, kao i hotelskih i ugostiteljskih usluga prema specifikaciji koji možete preuzeti na linku ispod.

Ponude trebaju sadržavati PDV i ostale takse. Rok za dostavljanje ponuda je srijeda, 22.03.2023. godine na e-mail tso@aph.ba.

Tročlana komisija će odabrati najpovoljniju ponudu, te kontaktirati izabranog ponuđača radi izvršenja narudžbe. Na osnovu ishoda ovog tendera, planirano je potpisivanje ugovora sa odabranom agencijom za sva putovanja u organizaciji Udruženja „Partnerstvo za zdravlje“ u periodu od 12 mjeseci od dostavljanja ponude.

Preuzmite PDF ovdje

Expiry date: 22.03.2023Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more